Hopp til hovedinnhold

Fotopsi

Publisert:
Sist revidert av:


  1. Virdee J, Mollan SP. Photopsia. Pract Neurol. 2020 Oct;20(5):415-419. doi: 10.1136/practneurol-2019-002460. Epub 2020 Jun 14. PMID: 32536606. PubMed  
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD