Papirsøknad om individuell refusjon

Kortversjon:

  • Dersom et legemiddel ikke kan skrives direkte på blå resept etter § 2, kan legen på vegne av bruker søke HELFO om individuell refusjon etter § 3a eller § 3b.
  • § 3a: legemidler mot tilstander som omfattes av en refusjonskode i forskriftens § 2, selv om legemiddelet ikke står oppført for refusjon. Det er viktig at legen oppgir i søknaden hvilken refusjonskode pasientens tilstand er omfattet av, dvs ICD10 kode eller spesialkoder
    feks kode - 71: kroniske sterke smerte, -90: palliativ behandling ved livets sluttfase. Link til liste over refusjonskoder som ikke omfattes av ICD10.
    For noen legemidler (feks alle smertestillende) er det bare spesialister som kan søke om refusjon.
  • § 3b: sjeldne sykdommer

Link til søknadsskjema

Les mer om regelverket (§ 3a og b).


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.