Individuell stønad blå resept

Nettadressen til den nye portalen for søknad om individuell stønad til blår resept for deg som er tilkoblet Helsenettet er https://portal.helsedirektoratet.no.

Hvis du ikke er tilknyttet Helsenettet, er adressen https://internettportal.helsedirektoratet.no.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.