WFNS skala

Grad 1GCS 15 uten hemiparese eller afasi
Grad 2GCS 13-14 uten hemiparese eller afasi
Grad 3GCS 13-14 med hemiparese eller afasi
Grad 4GCS 7-12 +/- hemiparese eller afasi
Grad 5GCS 3-6 +/- hemiparese eller afasi

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.