Spørsmål ved restless legs

Restless legs kjennetegnes av fire selv-rapporterte symptomer:

  1. Trang til å bevege beina (og eventuelt armene) på grunn av ubehagelige, kriblende fornemmelser.
  2. Denne trangen til å bevege seg eller de ubehagelige fornemmelsene oppstår i hvile eller ved inaktivitet.
  3. Denne trangen lindres helt eller delvis av bevegelser, for eksempel hvis man går eller strekker seg.
  4. Denne trangen er til stede spesielt om kvelden og natten, og ikke tidlig på dagen.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.