SIRS

SIRS - Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom

Et begrep som brukes i akutt- og intensivmedisin. SIRS kan være forårsaket av sepsis eller andre betennelsesreaksjoner som ved brannskader, traumer, forgiftninger.

Dersom en pasient tilfredsstiller to av følgende kriterier sier man at pasienten har SIRS:

  1. Temperatur over 38°C eller under 36°C
  2. Pulsfrekvens (ved sinusrytme) over 90/minutt
  3. Respirasjonsfrekvens >20/minutt eller PaCO2<4,3 kPa
  4. Leukocytter (hvite blodlegemer) >12 x 109/l eller <4 x 109/l eller >10% umodne former

Kilder

Wikipedia

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.