MoCA test på kognitiv svikt

Se testens hjemmeside for bla sensitivitet og spesifisitet ved mild kognitiv svikt og Alzheimer

Link til testskjema

Link til instruksjon

En artikkel1 konkluderer med at

  • MoCA skår < 12: Veldig sjelden istand til å kjøre - ikke vits i videre praktisk testing
  • MoCA skår 12-27: 50% sjanse til å bestå praktisk kjøretest
  • MoCA skår > 27: Består sannsynligvis praktisk kjøretest

Kilder

Referanser

  1. Esser P, Dent S, Jones C, Sheridan BJ, Bradley A, Wade DT, Dawes H. Utility of the MOCA as a cognitive predictor for fitness to drive. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 May;87(5):567-8 . pmid:25986364 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.