Fatigue Severity score FSS

Fatigue Severity Scale (FSS) er designet for å skille fatigue fra klinisk depresjon. Svakheten er at skåren er veldig subjektiv. Høy skår indikerer enighet.

FSS
Siste uke har jeg følt atSkår
1. Mitt pågangsmot blir dårligere når jeg er utmattet 1234567
2. Jeg blir fort utmattet ved anstrengelser 1234567
3. Jeg har lett for å bli utmattet 1234567
4. Utmattelse nedsetter min fysiske funksjonsevne 1234567
5. Utmattelse skaper ofte problemer for meg 1234567
6. Utmattelse fører til at jeg har dårlig fysisk utholdenhet over lengre tid1234567
7. Utmattelse virker negativt inn på mine gjøremål og forpliktelser1234567
8. Utmattelse er ett av mine tre mest plagsomme symptomer1234567
9. Utmattelse virker negativt inn på mitt arbeid, min familie og mitt øvrige sosiale liv 1234567

Legg sammen alle skårene og del på ni.
Pasienter med depresjon skårer ca 4.5.
Pasienter med fatigue relatert til MS, SLE eller kronisk trøtthetssyndrom skårer gjennomsnitlig ca 6.5.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.