EDSS

MS kan medføre gradvis økende funksjonssvikt som kan skåres med EDSS (Expanded Disability Status Scale). Link til EDSS og FS enkel versjon og detaljert versjon
Grov inndeling:
- Redusert gangdistanse men kan fortsatt gå over 500 meter: EDSS = 4,0
- Må ha unilateral støtte for å gå 100 meter: EDSS = 6,0
- Må ha bilateral støtte for å gå ca 20 meter: EDSS = 6,5
- Trenger rullestol: EDSS = 7,0


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.