ECAS- EDINBURGH COGNITIVE AND BEHAVIOURAL ALS SCREEN

Link til ECAS test

Link til ECAS guidelines


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.