CHA2DS2-VASc skår

Risiko for slag ved atrieflimmer
Hjertesvikt 1
Hypertensjon 1
Alder >75 år 2
Alder mellom 65 og 74 år 1
Slag/TIA/TE 2
Vaskulær sykdom (tidl hjerteinfarkt, perifer karsykdom, aortaplakk) 1
Diabetes Mellitus 1
Kvinne 1

   Årlig slagrisiko relatert til CHA2DS2-VASc-skår1
 
Skår 0 1 2
Rekruttert i sykehus  0,4% 1,2% 2,2%
Rekruttert utenfor sykehus  0,2% 0,7%  1,5%

 

Nasjonal veileder for antitrombotisk behandling og profylakse2 3

 • CHA2DS2-VASc skår 0 
  • Antikoagulasjonsbehandling frarådes (sterk anbefaling)
 • CHA2DS2-VASc skår 1
  • Antikoagulasjonsbehandling foreslås (svak anbefaling)
  • Hos kvinner som har skår 1 kun pga. kjønn bør man vurdere å avstå fra behandling
 • CHA2DS2-VASc skår 2 eller høyere for menn og 3 eller høyere for kvinner
  • Antikoagulasjonsbehandling anbefales (sterk anbefaling). 
  • Det anbefales å bruke nye antikoagulantia (DOAK) framfor warfarin. 
  • DOAK: Dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) eller edoksaban (Lixiana)
  • Pasienter som har stabile INR-verdier med Marevanbehandling kan trygt forsette den behandlingen

 

Kilder3

Referanser

 1. van Doorn S, Debray TPA, Kaasenbrood F, et al. Predictive performance of the CHA2DS2-VASc rule in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2017; 15: 1065-77. pmid:28375552 PubMed
 2. Vandvik PO, Sandset PM. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse v 1.2, publisert 10.12.2016. legehandboka.no
 3. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016ESC guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Heart 2016; 37: 2893-962. doi:10.1093/eurheartj/ehw210 DOI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.