CAM skåringsskjema for delir

Confusion Assessment Method (CAM)1. Algoritmeversjon.

For å stille diagnosen delirium med CAM algoritmen kreves det at trinn 1 og 2 og enten 3 eller 4 er oppfylt.

 1. Trinn 1: Akutt debut og fluktuerende forløp
  Opplysninger fås som regel fra pårørende eller pleiepersonell som bekreftende svar på følgende spørsmål:
  Er det en akutt endring i pasientens mentale funksjon i forhold til hvordan han er til vanlig?
  Er det endring i pasientens funksjon og atferd gjennom døgnet, dvs kommer og går problemene og varierer de i intensitet?
 2. Trinn 2: Uoppmerksomhet
  Bekreftende svar på følgende spørsmål:
  Har pasienten problemer med å fokusere oppmerksomhet, er han for eksempel lett å distrahere eller har problemer med å holde tråden i en samtale?
 3. Trinn 3: Desorganisert tenkning
  Bekreftende svar på følgende spørsmål:
  Har pasienten tegn på desorganisert og usammenhengende tenkning så som babling eller irrelevant konversasjon, uklare eller ulogiske utsagn, eller uforutsigbare skiftninger mellom forskjellige tema?
 4. Trinn 4: Endret bevissthetsnivå
  Hvis annet svar enn våken (normal) på følgende:
  Generell vurdering av pasientens bevissthetsnivå : Våken, oppspilt, somnolent, stupor, koma.

Kilder

Referanser

 1. Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. Ann Intern Med 1990; 113: 941-8. Annals of Internal Medicine

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.