CADASIL scale

Cadasil scale1

Migrene1
Migrene med aura3
TIA eller slag1
TIA el slag < 50 år2
Psykiatriske forstyrrelser1
Kognitiv svikt3
Leukoencefalopati3
Leukoencefalopati som strekker seg til temporallappen1
Leukoencefalopati som strekker seg til kapsula eksterna5
Subkortikale infarkter2
Familiehistorie* i en generasjon1
Familiehistorie* i minst to generasjoner2

Skår >15 predikerer CADASIL

*for minst en av de typiske forstyrrelsene (hodepine, TIA/slag, kognitiv svikt, psykiatriske forstyrrelser)

Kilder

Referanser

  1. Pescini F, Nannucci S, Bertaccini B, Salvadori E, Bianchi S, Ragno M, Sarti C, Valenti R, Zicari E, Moretti M, Chiti S, Stromillo ML, De Stefano N, Dotti MT, Federico A, Inzitari D, Pantoni L. The Cerebral Autosomal-Dominant Arteriopathy With Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy (CADASIL) Scale: A Screening Tool to Select Patients for NOTCH3 Gene Analysis. Stroke 2012.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.