Becks depression inventory BDI

BDI – brukes for å estimere depressiv dybde
Sum skår: 64
0-9: normalt stemningsleie
10-14: mild depresjon
15-24: moderat depresjon
25+: alvorlig depresjon
30+: vurder indikasjon for medikamenter

Link til skjema


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.