Anfallskalender epilepsi

Anfallskalender A5
Beregnet for pasienter med epilepsi
Varighet: 12 mnd
Inneholder veiledning for bruk
Format: A5
Utgitt: 2008
Anfallskalender - gul (pdf)

Månedskalender A4 to-sidig
Sendes til pasienter før innleggelse.
Pasienten tar denne med til SSE
Varighet: 1 mnd
Format: A4
Utgitt: 2008
Anfallskalender - måned (pdf)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.