ABCD3-I skår

ABCD3-1
Alder >60 år1
BT > 140/90 mmHg1
Kliniske tegn
- unilateral svakhet
- taleforstyrrelser uten svakhet

2
1
Varighet
>60 min
10-59 min

2
1
Diabets mellitus1
Minst et annet TIA ila de siste 7 dagene2
Ipsilateral > 50% stenose på karotis interna2

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.