Pompe - tørket blodflekk

Prøve til måling av alfa-glukosidase-aktivitet kan sendses til Sekson for medfødte metabolske sykdommer ved OUS
Tlf. 23 07 10 48 Faks. 23 07 10 80

Husk! Merk prøven med «Pompe sykdom»
Link til rekvisisjon

Se nærmere informasjon om prøvetaking og forsendelse, og preparering av tørket blodflekk på filterkort fra legemiddelfirma. Les evt om prøvetaking på OUS sine hjemmesider (adresse på rekvisisjonen)
Filterkort og nærmerer info kan fåes ved henvendelse til Genzyme tlf 23071048 (evt www.genzyme.no tlf 67107100)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.