Nevrotransmitter-rekvisisjon til Laboratoriet i Heidelberg

Link til

Ved mistanke om doparesposiv dystoni tas spinalvæske i lystette rør som fryses dierkte ned på minus 70 grader og sendes på tørris til Heidelberg. Følgende krysses av på skjemaet; biogene aminer, 5 MTFH, pteriner.
Det er lurt å samtidig sende inn urin, plasma og CSF til OUS (skjema for medfødte metabolske us) til analyse for aminosyrer


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.