Autoantistoffer Wieslab - laboratorieskjema

Utfører myosittantistoffer som omfatter antistoffer mot:  HMGCR, cN-1A, Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ and Ro-52.

Link til rekvisisjon: W-002-GB11-Wieslab-Svar-Requestform-Autoimmune-Diagnostics.pdf


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.