Myositt HMGCR antistoffer

HMGCR analyseres ved Statens Serum Institutt i København. Link til nærmere informasjon


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.