Immunologi Oxford

Oxford rekvisisjon.pdf

Link til nettsiden for Oxford University Hospitals/Immunology: "how to order tests"

Se betalingsmåte 

BLANK pre-payment BANK TRANSFER.docx.pdf

BLANK pre-payment CARD PAYMENT.docx.pdf


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.