Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus - laboratorieskjema og informasjon

Rekvisisjpn medisinsk-genetiske analyser OUS.pdf

Oversikt over genpaneler

Se ev genetikkportalen

Avdeling for genetikk ved OUS kan bistå med informasjon om utredning og aktuelle prøver, samt genetisk veiledning. 
Tlf sentral: 22119860
Tlf klinisk seksjon: 23075580
Vakt tlf laboratorie legetjeneste: 23016636. 

 

Kilder

Referanser

 

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.