Gentest for FSHD Bristol

Gentest mtp facioskapulohumoral muskeldystrofi (FSHD) gjøres i Bristol. Fordi analysen er teknisk krevende, er det viktig med DNA av høy kvalitet; dvs ikke frosset, og mottatt ved lab i Bristol innen 5 dager, helst kortere. Man sender 2 glass EDTA-blod med vanlig post. 

Lenker til rekvisisjon og aktuell info: 
FSHD PROFORMA 2010_mal.doc
FSHD Proforma v4 .pdf
BGL Website Proforma FSHD_mars 2014 (2).pdf


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.