CSF biomarkører - laboratorieskjema

Utarbeidet ved: Ahus/Divisjon for diagnostikk og teknologi/Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Total-Tau, fosfo-Tau, β-amyloid og 14-3-3 protein

Om analysene

Total-tau, fosfo-tau og β-amyloid utføres ved utredning av nevrodegenerative demenssykdommer og mild kognitiv svikt. 14-3-3 protein brukes bare for å diagnostisere Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS). 3-5 ml spinalvæske er nok prøvemateriale til alle analysene.

Se prosedyre for prøvetakning og prøveforsendelse

Se info om prøveglass

Rekvisisjon

Hovedrekvisisjon H15.pdf 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.