Skjema for natriumforstyrrelser

  SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion) CSWS (cerebral
salt wasting syndrome)
Diabetes insipidus
Serum Na lav lav høy
Serum osmolalitet lav +/- høy
Urin Na høy høy lav
Urin osmolalitet høy +/- lav
Urin produksjon lav høy høy
Klinisk hydreringsstatus eu/hypervolemisk dehydrert dehydrert
Behandling Væskerestriksjon, evt korrigerer Na* Erstatte væske og Na* Minirin og evt væske

*Obs langsom korreksjon av hyponatremi (unngå > 10 mmol økning i serum Na per døgn)

Se kapittel om hyponatremi
Se elektrolyttveileder
Se nasjonal veileder i endokrinologi

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.