Ataksi utredning flytskjema

Link til skjema for utredning av cerebellar ataksi

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Jeanette Koht, spesialist i nevrologi, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.