Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for Botox-behandling ved kronisk migrene

Sist oppdatert: Sist revidert:


  1. Blumenfeld A, Silberstein SD, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, Binder WJ. Method of injection of onabotulinumtoxinA for chronic migraine: a safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache. 2010 Oct;50(9):1406-18. PMID: 20958294 PubMed  
  • Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine v/ LJ Stover, M Linde og K.Hagen
  • Titto Idicula, spesialist i nevrologi, PhD