Hopp til hovedinnhold

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader

Sist oppdatert: Publisert:


Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne med minimal, lett eller moderat hodeskade

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn

Kilder

Referanser

  1. Sundstrøm T, Wester K, Enger M, Melhuus K, Ingebrigtsen T, Romner B, Undén J. Scandinavian guidelines for the acute management of adult patients with minimal, mild, or moderate head injuries. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Nov 26;133(22):E1-6 . pmid:24287843PubMed  
  2. Ingebrigtsen T, Rise IR, Wester K, Romner B, Kock-Jensen C. Scandinavian guidelines for management of minimal, mild and moderate head injuries. Tidsskr Nor Laegeforen. 2000 Jun 30;120(17):1985-90 . pmid:11008530PubMed  
  3. Sundstrøm T, Wester K. Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Oct 11;136(18):1512-1513 . pmid:27731591PubMed