Hopp til hovedinnhold

Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom

Publisert:


  1. Klemsdal TO, Gjelsvik B, Elling I, Johansen S, Kjeldsen SE, Kristensen Ø, Madsen S, Njølstad I, Selmer R, Tonstad S, Voie H. Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom.Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Oct 16;137(19). PMID: 29043734 PubMed