Venetrombose - cerebral

Cerebral vene trombose (CVT) oppstår når det dannes en blodpropp i hjernens venesystem som hindrer blodet i å drenere ut fra hjernen. Som et resultat av dette kan det bli økt trykk i hodet. I sjeldne tilfeller kan det bli lekkasje av blod ut i hjernen, og det kan arte seg som et hjerneslag.

Årsaker - risikofaktorer

Risikofaktorer for CVT hos voksne er: Svangerskap og fødsel, forstyrreler i blodets levringsevne (koagulasjon) - feks antifosfolipid syndrom, protein C og S mangel, antithrombin III mangel, lupus antikoagulant, eller faktor V Leiden mutasjon, kreft, bindevevssykdom - feks lupus, Wegener’s granulomatoe, og Behcet syndrom, fedme, tarmsykdommer - feks Crohn’s sykdom eller ulcerøs colitt, gjennomgått hjerneopeasjon, dehydrering, infeksjon. Hos noen finner man ingen årsak.

Symptomer

Symptomene er varierende. De kan omfatte hodepine, tåkesyn, svimmelhet, besvimelse, redusert styrke og kontroll over armer og ben, talevansker, epileptiske anfall, bevisstløshet.

Diagnosen

Mistanke om CVT baseres på de opplysninger legen får fra pasienten og familien, og hva legen finner ved den kliniske (kroppslige) undersøkelsen, eventuelt spinalvæskeprøve ("ryggmargsvæske"). Diagnosen bekreftes ved typiske funn ved bildeundersøkelser (MR eller CT) av hjernens blodkar. Når diagnosen er bekreftet taes det blodprøver mtp risikofaktorer

Behandling og kontroll

Tilstanden blir vanligvis behandlet med blodfortynnende medikamenter (først sprøyter deretter tabletter) og i noen tilfeller antibiotika (ved tegn på infeksjon). Behandlingslengden for blodfortynnende medikamenter varierer fra 3 til 12 månder, avhengig av årsak og funn på kontrollbilder. I sjelden tilfeller er det nødvendig med livslang behandling.

Prognose

Prognosen er vanligvis god hvis behandling settes inn i tide.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.