TGA - pasientinformasjon

Plutselig tap av korttidshukommelsen som eneste symptom skyldes vanligvis en tilstand som på fagspråket kalt transitorisk global amnesi eller TGA.

Personer som får TGA virker lett forvirret, husker ikke fra det ene øyeblikket til det andre, men gjenkjenner sine omgivelser og andre ting som er lagret i langtidshukommelsen. Det hele glir vanligvis over i løpet av noen timer.

Vi kjenner ikke til årsaken til fenomenet, men tilstanden regnes som godartet og faren for gjentagelse er liten.

Noen få opplever gjentatte episoder. Da anbefaler vi grundigere utredning for å se etter utløsende årsak.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.