Rehabilitering etter slag -pasientinformasjon

Hva omfatter rehabiliteringen?

I rehabiliteringsprogram på sykehus eller på sykehjem kan slagpasienten bruke flere timer om dagen på aktiviteter som fysioterapi, ergoterapi, taletrening, attføringsterapi, gruppeaktiviteter, pasient- og familieopplæring. Det er viktig å opprettholde ferdigheter som bidrar til å bedre andre funksjoner. Deler av tiden brukes på å lære ferdigheter (som å gå, å snakke) som man behersket før slagtilfellet. Deler av tiden brukes til å lære nye måter å gjøre ting på som ikke lenger kan gjøres på den gamle måten, f.eks. å bruke bare én hånd på en oppgave som du tidligere brukte begge hendene på.

Å sette seg mål

Målene for rehabiliteringen avhenger av omfanget av hjerneskaden etter hjerneslaget, hva pasienten kunne gjøre før slaget og pasientens ønsker. Sammen setter pasienten, familien og behandlingsteamet seg mål. I mange tilfeller er det nødvendig å gjenta oppgaver mange ganger før et delmål er nådd. Setter man målene for høyt, vil ikke pasienten kunne nå dem. Setter man dem for lavt, vil ikke pasienten motta all den bistand som kunne ha hjulpet. Hvis målene ikke passer med pasientens interesser, vil motivasjonen for opptrening mangle. Derfor er det avgjørende at målene er realistiske. For å hjelpe til å nå realistiske mål bør både pasienten og familien fortelle behandlingsteamet om aktiviteter som pasienten ønsker å bli i stand til å gjøre. Eksempler på rehabiliteringsmål:

  • Være i stand til å gå, i det minste med en gåstol eller stokk
  • Være i stand til å hjelpe seg selv med noe spesialutstyr
  • Være i stand til å vaske seg selv
  • Være i stand til å klare seg alene på toalettet

Det å nå behandlingsmålene betyr ikke slutten på opptreningen. Det betyr bare at man er klar for nye mål.

Rehabiliteringspersonell

Fordi hvert slag er forskjellig vil behandlingen også være forskjellig fra person til person. Rehabilitering utføres av ulike typer spesialtrent helsepersonell.

Legen

Legen har en sentral plass i rehabiliteringsteamet. Hans eller hennes bakgrunn kan variere: Allmennlege, indremedisiner, geriater (spesialist på eldre pasienter), nevrolog (spesialist på hjernen og nervesystemet), fysikalskmedisiner (spesialist på muskelskjelettsykdommer og rehabilitering).

Rehabilteringssykepleier

En sykepleier som har spesialisert seg på sykepleie for personer med funksjonshemming. De gir direkte pleie, utdanner pasienter og familier, og hjelper til med å samordne behandlingen.

Fysioterapeut

De vurderer og behandler problemer knyttet til førlighet, balanse og koordinasjon. De leder trening og øvelser som kan bedre gangfunksjon, komme seg opp i og ut av en seng eller en stol, og bevege seg rundt uten å miste balansen. De lærer om nødvendig pårørende i hvordan de kan hjelpe pasienten med øvelser og trening i å bevege seg og gå.

Ergoterapeut

De instruerer pasienten i øvelser og praktisk trening i gjøremål som pasienten kunne utføre før hjerneslaget, som å spise, bade, kle på seg, skrive, lage mat. Den gamle måten å gjøre ting på er kanskje ikke mulig lengre, så ergoterapeuten lærer pasienten nye teknikker.

Logoped

Logopeden hjelper pasienten å gjenvinne talefunksjon og eventuelt lære andre måter å kommunisere på. Opplæring av pårørende i hvordan de kan bedre kommunikasjonen, er en viktig oppgave. De hjelper også pasienter med svelgeproblemer.

Sosionom

Disse arbeider sammen med pasienten og familien med å ta beslutninger om rehabilitering og planlegging av det å flytte hjem eller til en ny leilighet. De hjelper også til med å fylle ut søknader til bl.a. trygdeetat, kommune, forsikringsselskap. De kan også bidra med rådgiving i forhold til en lang rekke ulike problemstillinger.

Psykolog

Det er ikke særlig utbredt at psykologer inngår i rehabiliteringsteamet, men når de inngår, har de viktige oppgaver i forhold til pasientens mentale og psykiske helse. De bruker intervjuer og tester for å identifisere og forstå problemene. De deltar også i behandlingen av forstyrrelser i pasientens tenkning eller hukommelse, og de bidrar med råd til andre typer helsepersonell om behandlingen.

Aktivitør

Dette er behandlere som skal hjelpe pasientene til å ta opp igjen aktiviteter som de likte før de fikk slag, som f.eks. det å spille kort, pusle i hagen, drive med ulike former for fritidssysler. Aktivitørene hjelper til i rehabiliteringsprosessen og oppmuntrer pasientene til å praktisere sine ferdigheter.

Andre

Andre typer fagpersoner kan også delta i behandlingen av pasienten. Ernæringsspesialist, personell som lager skinner/ støttebandasjer/ spesialsko etc, "fotdame".

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.