Radialisparese

Hva er radialisparese?

Nervus radialis er en nerve som går fra nakken og nedover til fingrene. Gjennom nerven føres det både fibre for følelse, men også for motoriske forbindelser til muskler. Parese betyr en delvis lammelse. Som oftest skyldes radialisparese en skade på nerven et eller annet sted der den forløper mellom nakken og hånden, slik at impulsoverføringen blir forstyrret.

Radialisparese kan oppstå på flere måter. Det vanligste er at personer som er beruset, sovner med en ugunstig posisjon av armen. Typisk ligger armen løst ned fra sengekanten, slik at sengen utøver et trykk mot overarmen. Nerven vil da kunne klemmes mellom overarmsbenet og sengekanten. Parese av nerven kan også oppstå dersom du får skulderen ut av ledd, ved brudd på overarmsbenet og ved at nerven klemmes i albuområdet.

Hva er symptomene på radialisparese?

Et typisk symptom er det som kalles drop hand. Dvs. at du mister evnen til å strekke ut håndledd og fingre. I tillegg vil du også merke at du har redusert følelse i tommelen, pekefingeren og i langfingeren. Følesansen på håndbaken er også nedsatt

Hvordan stilles diagnosen?

Dette er en diagnose som vanligvis er enkel å stille for legen. Ut fra sykehistorien og en enkel undersøkelse vil legen kunne avgjøre dette. Noen ganger kan imidlertid diagnosen være vanskelig å stille, f.eks. ved smertetilstander i albuen. Tilstanden kan da være vanskelig å skille fra tennisalbue.

Hvordan er behandlingen?

Dette er en tilstand som vanligvis går over av seg selv i løpet av noen uker. Du vil merke at du gradvis får en bedre og bedre funksjon. I denne perioden kan det være nyttig med en skinne som bringer håndleddet i lett strekt stilling for å lette bruken av hånden. I sjeldne tilfeller blir lammelsen varig.

Ved langvarige smertetilstander der årsaken er innklemming av nerven, f.eks. i albueområdet, kan det være nødvendig med operasjon for å fjerne trykket mot nerven.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.