Parkinsonsymptomer pasientinformasjon

Hva er de første symptomene?

Parkinsons sykdom (paralysis agitans) debuterer ofte gradvis og snikende. De første symptomene kan ofte virke uforståelige og irriterende, og det kan gå lang tid før man forstår at de forårsakes av en sykdom. I begynnelsen er det vanlig å føle seg sliten, og mange har en lett sykdomsfølelse i kroppen. Kanskje føler du deg litt skjelven, og det kan være litt vanskelig å reise seg opp fra en stol. Du kan merke at stemmen din er litt forandret, eller at håndskriften din blir litt krampaktig. Det er også vanlig å være irritabel eller deprimert uten noen tydelig grunn. Ofte vil familie eller venner merke de første symptomene før pasienten selv. De kan se at ansiktet blir mer uttrykkksløst (kalt "maskeansikt"), at bevegelsene blir stivere og langsommere og at gangen blir mer ustødig. Etterhvert som sykdommen skrider fram, blir den karakteristiske skjelvingen mer markert, og vanlige gjøremål kan bli vanskelige å utføre. Det kan være at man skjelver slik at kaffen skvulper over kaffekoppen, eller at man ikke klarer å holde avisen rolig nok til å lese. Det er karakteristisk for Parkinsons sykdom at skjelvingene er verst når man er rolig og avslappet. Det er vanligvis på grunn av slik skjelving at de fleste Parkinson-pasienter søker legehjelp først gang.

Hovedsymptomene på Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom kan arte seg forskjellig fra pasient til pasient. Forskjellige symptomer kan dominere hos hver enkelt. Noen opplever rask forverring, mens andre går i mange år uten å ha spesielt besvær. Det er imidlertid fire symptomer som er svært karakteristiske for sykdommen, og de fleste har innslag av minst to av disse:

Skjelvinger

Skjelvinger (tremor) er ofte det mest dominerende symptomet ved Parkinsons sykdom. Du merker den vanligvis best i tommelfinger og pekefinger, som går fram og tilbake i en fast rytme, oftest ca 3-5 runder i sekundet. Dette kalles "pilletriller-skjelving". Skjelvingene blir mest uttalt når du hviler eller når du er stresset, og de forsvinner når du sover. Skjelvingene kan også komme i føttene, leggene, beina, hodet, tungen, og etter hvert som sykdommen utvikler seg kan den prege hele kroppen.

Stive bevegelser

De fleste personer med Parkinsons sykdom opplever stive bevegelser (rigiditet). Det kan kjennes som om noe gjør motstand mot bevegelsene dine. Alle ledd har på den ene siden muskler som skal bøye leddet, og på den motsatt siden muskler som strekker leddet. Når vi f.eks skal bøye kneleddet, trekker kneleddsbøyerne seg sammen, mens kneleddsstrekkerne slapper av. Ved Parkinsons sykdom vil også kneleddsstrekkerne motta signaler om å trekke seg sammen. Når du skal bøye kneet må du derfor kjempe imot kraften fra denne motsatte muskelen, og det er dette som gjør at det føles tyngre å gjøre bevegelser. Slik rigiditet viser seg også dersom en annen person forsøker å bevege f.eks albuen din. Bevegelsen vil da bli rykkvis. Dette kalles "tannhjuls-rigiditet".

Langsomme bevegelser

Det symptomet som oppleves som verst av mange parkinsonpasienter, er langsomme bevegelser (bradykinesi), eller fullstendig tap av evnen til å utføre bevegelser (akinesi). Hos samme pasient kan dette problemet av og til være svært uttalt, mens det andre ganger ikke er noe problem i det hele tatt. Dette kalles et on-off fenomen. Problemet kan f.eks arte seg med at hverdagslige gjøremål som å kle på seg eller vaske seg, blir svært vanskelig og tar mye lenger tid enn vanlig.

Dårlig balanse

Dårlig balanse og koordinasjon (postural instabilitet) er et vanlig symptom på Parkinsons sykdom. Problemet arter seg med en tendens til å ville falle forover eller bakover når du står oppreist. Ved gange vil du kunne føle at du er i ferd med å falle forover, og du går da raskere for å forsøke å "ta igjen balansen". Dette resulterer i en trippende gangmåte med hodet først, som er karakteristisk for personer med Parkinsons sykdom. Postural instabilitet kan etterhvert gjøre det svært vanskelig å gå, slik at du behøver hjelpemidler som f.eks rullestol.

Andre symptomer

En rekke andre symptomer kan forekomme ved Parkinsons sykdom. Enkelte merker ingen av disse tilleggssymptomene, mens andre er mer plaget med dem enn av hovedsymptomene.

Depresjon

Depresjon er et vanlig problem ved Parkinsons sykdom og kan oppstå tidlig i forløpet. I tillegg kan en del av de mest brukte medisinene mot sykdommen forsterke depresjon.

Følelsesmessige endringer

Enkelte personer med Parkinsons sykdom plages med angst eller utrygghet. Andre plages med tiltaksløshet, pessimisme eller dårlig motivasjon. Irritabilitet er også vanlig.

Hukommelsestap og langsom tankegang

Hos noen parkinsonpasienter blir tankegangen langsommere. De behøver mer tid for å tenke over ting eller å svare på spørsmål. Dette skyldes delvis sykdommen i seg selv, men kan også være et av symptomene på depresjon. Evnen til å trekke logiske konklusjoner svekkes imidlertid ikke, det er bare tankeprosessen som går litt tregere.

Vanskeligheter med å tygge og svelge

En del pasienter opplever at det blir vanskelig å svelge og tygge. Dette kan føre til at mat og spytt blir liggende igjen i munnen, eller sikling.

Talevansker

Omkring halvparten av parkinsonpasientene opplever vanskeligheter med å snakke. Dette kan arte seg med monoton tale, mye nøling, gjentaging av ord eller svært hurtig tale.

Vannlatingsproblemer og forstoppelse

Vannlatingsproblemer, f.eks inkontinens eller hindret evne til å late vannet, kan forekomme hos noen pasenter med Parkinsons sykdom. Det samme gjelder forstoppelse. Disse problemene skyldes forstyrrelser i reguleringen av musklene i urinblære og tarm.

Hudproblemer

Mange parkinsonpasienter får fet, oljeaktig hud i ansiktet, spesielt i pannen og rundt nesen. Det er også vanlig med problemer i hodebunnen, noe som kan gi flass. Årsaken til disse problemene er overdreven svetting pga økt aktivitet i enkelte deler av nervesystemet.

Søvnproblemer

Søvnproblemene kan arte seg på mange måter. Noen har problemer med å sovne om kvelden, eller våkner mange ganger gjennom natten. Andre plages av ubehagelige drømmer og mareritt.

Andre problemer

Ca 70% av parkinsonpasientene har svekket luktesans. Mange har også nedsatt fargesyn. Enkelte opplever varmefølelser, hetetokter, økt svetting eller brennende følelse i leggene.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.