Parkinsons sykdom hva kan jeg gjøre selv?

Kosthold

Ingen spesielle næringsmidler eller vitaminer er vist å redusere plagene eller hindre sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom. Et sunt og sammensatt kosthold med mye frukt, grønnsaker og fisk er imidlertid en fordel, ettersom det bidrar til å holde kroppen frisk og sterk og fri for andre sykdommer. Dette er anbefalinger som ikke bare gjelder for parkinsonpasienter, men for alle mennesker. Ved kroniske sykdommer, som f.eks Parkinsons sykdom, er det imidlertid ekstra viktig å holde seg sunn og å unngå andre sykdommer. Enkelte forskere hevder at parkinsonpasienter bør redusere proteinnivået i kosten. Årsaken er at protein kan hindre effekten av levodopa, som er den mest brukte medisinen mot Parkinsons sykdom. Temaet er imidlertid omdiskutert, ettersom redusert proteininntak kan gi mangelsykdommer og vekttap, noe som vil kunne gi betydelig svekkelse. Vi vil derfor anbefale at du tar det opp med din lege før du gjør større kostholdsendringer. Et spesielt poeng for parkinsonpasienter er at de bør ta seg ekstra god tid med måltidene. Årsaken er at mange plages med svelgvansker, og de setter lettere ting i halsen. Sitt ned i fred og ro når du spiser, og unngå stressete måltider.

Fysisk aktivitet og øvelser

Fysisk aktivitet er svært viktig for parkinsonpasienter. Trening og øvelser vil ikke stanse sykdommen, men gjøre det lettere for deg å mestre de plagene den forårsaker, f.eks gangvansker, balanseproblemer, taleproblemer og muskelsvakhet. Treningen kan f.eks bestå av bevegelsesøvelser, gangtrening og øvelser for å kunne gjøre daglige gjøremål. Fysioterapeuter kan gi deg god hjelp med dette og lære deg øvelser som du senere kan gjøre på egen hånd. Parkinsonpasienter bør benytte enhver anledning til å trene på praktiske gjøremål for å opprettholde funksjonen og bevege kroppen regelmessig i stedet for å sitte lenge i ro. Dette gjelder ikke bare bruk av armer og bein, men også musklene i ansiktet og munnen. Problemer med tale kan ofte reduseres ved å gjøre regelmessige grimaser og ansiktsøvelser. Mange steder finnes det egne treningsgrupper som er spesielt tilpasset personer med Parkinsons sykdom. Her kan du få veiledning av en erfaren instruktør, samtidig som du møter andre mennesker med sykdommen.

Tilpasning i hjemmet og på jobben

Det finnes en rekke hjelpemidler for å gjøre daglige aktiviteter lettere. Det kan være redskaper som gjør det lettere å skrive, gåstøtter, forhøyede toalettseter osv. Hjelpemiddelsentralen vil kunne foreslå utstyr som kan hjelpe deg.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.