Meralgia Paresthetica

Hva er nervus cutaneus lateralis lesjon?

Denne tilstanden er en skade på nerven cutaneus lateralis som går til huden på forsiden og yttersiden av låret. De typiske symptomene ved denne tilstanden er prikkinger, og til tider brennende smerter på forsiden eller utsiden av låret. Smertene forverres ved utstrekning av hoften, altså når du fører beinet bakover, og lindres ved bøying av hoften.

Ved legeundersøkelse vil legen påvise nedsatt følsomhet i hudområdet på forsiden eller utsiden av

Hva forårsaker skade på denne nerven?

Tilstanden skyldes vanligvis at nerven kommer i klem under lyskebåndet, eller der nerven passerer gjennom en muskel ved lysken.

Du er ekstra utsatt for denne tilstanden ved vektøkning eller graviditet.

Hvordan behandles tilstanden?

I mange tilfeller er dette en forbigående tilstand som går tilbake av seg selv. I de tilfeller tilstanden blir vedvarende og plagsom, vil den mest aktuelle behandlingen være å forsøke kortisonsprøyte. Slik behandling kan ha god effekt. Dersom denne behandlingen ikke fører til varig bedring, kan det være aktuelt med kirurgi for å bedre plassforholdene rundt nerven

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.