Medikamentoverforbrukshodepine pasientinformasjon

Hva er medikamentoverforbrukshodepine?

Ved medikamentoverforbrukshodepine øker inntaket av smertestillende, som deretter bidrar til økt hodepinehyppighet. Ut fra kriteriene har man siste 3 måneder hatt hodepine minst 15 dager per måned kombinert med overforbruk av smertestillende. Ved spesifikke migrenemedikamenter er grensen 10 dager i løpet av en måned eller mer. Det samme gjelder kombinasjonspreparater som for eksempel Paralgin forte. Ved ordinære, reseptfrie smertestillende som Paracet, Ibux o.l. er grensen på 15 dager per måned eller mer.

Hvor vanlig er det? 

Blant den voksne befolkningen er det ca. 1 prosent, eller 30 - 40.000 i Norge, som lider av medikamentoverforbrukshodepine. Tilstanden forekommer oftere hos kvinner enn hos menn. Dessuten er det urovekkende mange barn og ungdom som har et stort forbruk av smertestillende medikamenter.

Hvordan behandle? 

En enkel, men brutal kur for å bli kvitt medikamentoverforbrukshodepine er brått å kutte ut all bruk av smertestillende midler. Det er det viktig å være forberedt på forverring av hodepine, søvnproblemer, kvalme og andre abstinenssymtomer og plager de første 2-3 ukene. I avvenningsperioden, som bør vare minst 1 måned, må noen faktisk sykemeldes. For å redusere det verste ubehaget kan det være aktuelt å gi deg medisiner som bedrer søvnkvalitet. Enkelte har også nytte av tidlig oppstart av migreneforebyggende medikamenter. Noen svært få trenger hjelp i form av sykehusinnleggelse for å kutte ut medikamentene.

En bedre hverdag 

Det store flertallet vil merke en betydelig nedgang i hodepinehyppighet dersom man lykkes med å kutte ned på overforbruket. Da går det også an å finne ut av hva det er som i utgangspunktet gir deg hodepine, slik at du kan få riktig behandling. Mange har migrene kombinert med spenningshodepine (blandingshodepine). Mange tar smertestillende for sikkerhets skyld, fordi de tror de skal få et migreneanfall, men uten at dette er nødvendig.

Dersom du plages med ren spenningshodepine, kan du prøve med litt frisk luft, eller legge deg nedpå, før du eventuelt tyr til smertestillende.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Knut Hagen, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Norsk Hodepineselskap

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.