Kosthold og kreft - pasientinformasjon

Link til pasientinfoer fra oncolex

Generelt om kosthold og kreft

Tips og råd om næringstett kost

Kilder

Oncolex


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.