Inklusjonslegeme myositt

Hva er symptomene

Sykdommen kommer gjerne snikende (over måneder eller år) og rammer både proksimal muskulatur (muskler nær bolen; skuldre og hofter) og distal muskulatur (mer perifert i armer og ben). Muskelsvakheten kan ramme bare en side av kroppen hos noen. Fall og snubling er ofte de først symptomene. Hos noen begynner det med svakhet i hånd og fingre som medfører problemer med å kneppe knapper, og gripe ting. Det er ofte svinn av muskulatur (redusert muskelmasse) på underarm og lårets forside. Omtrent halvparten får problemer med å svelge. Symptomene begynner vanligvis etter 50-års alder, og er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Hvordan stilles diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av funn ved legens kliniske (fysiske) undersøkelse, blodprøver, elektrisk registrering av musklerog nerver(nevrografi og EMG), miskroskopisk undersøkelse av en bit av muskulatur (muskelbiopsi), og i noen tilfeller bildefremstilling (MR) av muskler.

Hva er behandlingen

Det finnes dessverre ingen effektiv behandling for sykdommen. Til forskjell fra de andre inflammatoriske myopatiene så responderer den ikke på prednison eller andre betennelsesdempende midler. Trening, evt under veiledning av fysioterapeut, er bra og nyttig for å opprettholde best mulig funksjon. Ortopediske hjelpemidler og andre hjelpemidler kan være nyttige. Hos noen med svelgvansker kan det være aktuelt med operasjon hvor en del av øvre svelgmuskel (m cricopharyngeus) skjæres gjennom eller behandles med botulinumtoksin). Det er viktig med kommunal oppfølging av hjemmesituasjon og hjelpebehov.

Hva er prognosen

Sykdommen er kronisk og muskelsvakheten øker uavhengig av behandling. De fleste vil derfor oppleve økende grad av fysisk funksjonssvikt med varierende behov for hjelpemidler, noen trenger etterhvert rullestol.
Det pågår mye forskning for å kartlegge sykdommens årsak og finne effektiv behandling.

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for muskel syke (FFM): www.ffm.no
Fekjan 7F 1394 Nesbru

Epost: ffm@ffm.no


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.