Idiopatisk intrakraniell hypertensjon

Idiopatisk intrakraniell hypertensjon (IIH), tidligere betegnet som pseudotumor cerebri («liksomsvulst i hjernen») skyldes høyt trykk i hodet uten sikker kjent årsak. Tilstanden er mest vanlig hos kvinner mellom 20 og 50 år, og oftere de med overvekt. Symptomene omfatter blant annet hodepine, synsforstyrrelser, kvalme, og brekninger.

Hva er årsaken

 Rommet mellom hjernen og kraniet er fylt av cerebrospinal væske som konstant sirkulerer. Det er nødvendig at væsken produseres og resorberes med samme hastighet. Hos pasienter med pseudotumor cerebri er antakelig denne balansen forstyrret, og det utvikles økt trykk i hodet. Dette økte trykket gir hodepine og hevelse i synsnervene (nervene som går fra øynene til hjernen).

Riskofaktorer 

Det er flere forskjellige faktorer som øker risikoen for pseudotumor cerebri. Overvekt er en viktig faktor. Flere medikamenter kan gi det (feks tetracycliner, p-piller, vitamin A produkter), samt hormonforstyrrelser.

Hva er symptomene 

De typiske symptomene er hodepine, som ofte er verst når man ligger eller bøyer seg framover, og episoder med tåkesyn. Det er vanlig å ha korte episoder med gråfarge i synsfeltene når man reiser seg opp. Hodepinen kan være assosiert med suselyd i hodet eller ringing i ørene. Tilstanden kan gi varig synstap. Vanligvis vil pasienten først merke innskrenket syn i periferien av synsfeltene. Hvis ubehandlet kan tilstanden hos noen føre til mer alvorlig tap av sentralsynet.

Hvordan stilles diagnosen 

Diagnosen baseres på pasientens fremstilling av symptomene, funn ved den kliniske undersøkelsen (svullen synsnerve i øyenbunnen), og måling av høyt trykk ved spinalpunksjon.. Det gjøres billedfremstilling (MR/CT) av hjernen og hjernens blodkar for å utelukke andre årsaker til det høye trykket. Undersøkelse av synsstyrke og synsfelt (dataperimetri) er nødvendig for å kartlegge omfanget av skade på synsnervene.

Hva er behandlingen 

Målet med behandlingen er å redusere trykket og derved hindre faren for synstap samt redusere hodepineplager. Hvis overvekt/rask vektøkning er årsaken til tilstanden er det svært viktig å redusere vekten, evt ved hjelp av ernæringsfysiolog og treningsprogram. Slankeoperasjon kan en sjelden gang være aktuelt. Fjerning av utløsende medikamenter gir bedring. Noen kan ha lindring av medikameter som påvirker væskedrenasjen i hjernen - vanligvis acetazolamide (Diamox®), evt topiramat (Topamax®), eller furosemid (Lasix®). En del kan ha nytte av at man tapper spinalvæske med jevne mellomrom. Hos de få som får raskt alvorlig synstap er det aktuelt med operasjon (shuntoperasjon) med anleggelse av et rør som drenererer cebrospinalvæske fra hjerne eller rygg til magen.

Alle med spontan intrakraniell hypertensjon bør følges tett av øyelege for å overvåke synet og synsfeltene.

Hvordan er langtidsutsiktene

Mange blir bedre i symptomene etter noen måneder opp til et år, og evt medikamentell behandling kan da gradvis trappes ned. Hos pasienter med overvekt er det svært viktig med vektreduksjon for å oppnå et godt resultat. Mange blir helt bra uten å ha påvirkning av synet. Noen med synspåvirkning blir også bra mens andre får varig synstap.

Fagmedarbeidere

  • Norsk Hodepineselskap
  • Lars Jacob Stovner, spesialist i nevrologi, professor PhD

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.