Hopp til hovedinnhold

Huntingtons syksom

Huntingtons sykdom er en arvelig hjernesykdom. Sykdommen bryter sjelden ut før i voksen alder. Huntingtons sykdom kjennetegnes blant annet av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. Sykdommen har omfattende konsekvenser for hele familien. Foreløpig finnes ingen behandling som kan utsette sykdomsstarten eller helbrede den som rammes.

Sist oppdatert: Publisert:


Om navnet

Forekomst

Årsaker og arv

Tegn og symptomer

Genetisk veiledning

Presymptomatisk test

Oppfølging og behandling

Tannhelse

Kilder

Oslo universitetessykehus (OUS)