Hodeskade - pasientinformasjon

Hodeskader og hjernerystelse. Informasjon til pasienter og deres pårørende

 

Du er nå blitt undersøkt og/eller innlagt til observasjon i sykehus for en hodeskade med mulig hjernerystelse. Vi har ikke funnet tegn på at hodeskaden har vært alvorlig, og finner det derfor trygt å sende deg hjem. Dette er en informasjon om noen problemer som kan dukke opp etter utskrivningen.

 

Kan det oppstå alvorlige komplikasjoner?

 

Akutte komplikasjoner forekommer sjelden når man, som hos deg, ikke finner noe spesielt galt etter undersøkelsen i sykehus. Skulle noen av de følgende symptomer likevel dukke opp, må du/dere ta kontakt med sykehuset med en gang:

 

 • Økende kraftig hodepine

 • Gjentatte episoder med kvalme/brekninger

 • Nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)

 • Forvirring

 

Hvilke plager og symptomer er normale?

  

En lett hodeskade kan gi følgende lette og forbigående plager:

 

 • Moderat hodepine

 • Kvalme

 • Svimmelhet/ustøhet

 • Nedsatt hukommelse

 • Dårlig konsentrasjonsevne

 

Disse plagene er vanlige de første dagene etter skaden. Vanligvis forsvinner de av seg selv, men noen pasienter kan ha slike plager i flere uker eller måneder

 

Hva skal du/dere gjøre nå?

  

Du skal ikke være alene det første døgnet, og du skal vekkes to ganger i løpet av den første natten, for å være sikker på at du kan vekkes og har normale reaksjoner. Vi anbefaler at du begrenser disse aktivitetene de følgende dager, inntil du føler deg kjekk igjen:

 

 • Langvarig TV-titting og lesing

 • Videospill

 • Alkohol

 • Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (for eksempel fotball og slalåm)

 

Hvis du har hodepine, kan du bruke reseptfrie smertestillende midler (for eksempel paracetamol). Det kan hende at du vil ha behov for noen dagers sykmelding, avhengig av ditt yrke/skolegang og hvor plaget du er. Dette kan du i så fall be din egen lege om.

  

Når er det nødvendig med ny kontakt med lege?

 

Hvis du har fulgt disse råd og likevel har vedvarende plager, kan du kontakte egen lege for ytterligere råd og eventuell forlengelse av sykmelding.

Kilde

Skandinaviske retningslinjer


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.