Glossopharyngeusnevralgi pasientinformasjon

Hva er glossopharyngeusnevralgi?

Glossopharyngeus er navnet på en hjernenerve (9. hjernenerve), og nevralgi betyr nervesmerter, smerter som følger forløpet av en bestemt nerve ut i kroppens vev.

Glossopharyngeusnevralgi er en sjelden tilstand, kjennetegnet av ensidige, periodiske smerter i svelget, tungeroten, mandel eller øret. Smerteanfallene kan komme uten noen foranledning eller utløses av f.eks. svelging, snakking, tygging og berøring av slimhinnen i svelget.

Det kan skilles mellom to hovedtyper. Basert på utbredelsen av smerten skilles det mellom en type med smerteutstråling hovedsakelig til øret, og en type hvor smerten i hovedsak stråler ned mot svelget. De aller fleste tilfeller er ensidige.

Tilstanden kan være ekstremt invalidiserende. En plutselig bedring i tilstanden som kan vare fra måneder til år, er ikke uvanlig. Fordi svelging og tygging ofte utløser smerteanfall, går mange pasienter ned i vekt. Tilstanden kan føre til depresjon

Forekomst

I et område av USA fant man i en studie at antall nye tilfeller var 0,7-0,8 per 100.000 per år, omtrent lik for kvinner og menn. Glossopharyngeusnevralgi debuterer vanligvis i voksen alder, omtrent halvparten av pasientene får symptomer før 50 års alder

Hva forårsaker tilstanden?

Vi vet ikke hva årsaken er.

De senere årene har man blitt klar over at tilstanden i de fleste tilfeller skyldes trykk mot nerven fra en arterie (liten pulsåre). Imidlertid har man ikke bildediagnostikk som kan vise det.

Behandling

Medikamentell behandling med karbamazepin, en anti-epilepsi-medisin, er alltid førstevalg. Andre epilepsimedisiner kan forsøkes ved dårlig effekt av karbamazepin. Behandlingsresultatene med antiepileptika er imidlertid ikke alltid gode, og i svært plagsomme tilfeller kan operasjon være påkrevet.

Det finnes ulike kirurgiske metoder. Man kan ødelegge nerven, eller man kan forsøke å lette trykket fra arterien mot nerven (mikrovaskulær dekompresjon). Forskning har vist at resultatene er best med mikrovaskulær dekompresjon. Problemet med behandlingen er at det er vanskelig for kirurgen å få erfaring med en slik prosedyre fordi tilstanden er sjelden. Prosedyren er langt fra risikofri. Operasjonsrisikoen må veies mot pasientens

Kilder

Referanser


    På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.