Femoralisnevropati - pasientinformasjon

Hva er nervus femoralis lesjon?

Dette er en skade på nerven som går til muskulaturen og huden på lårets forside, samt forsiden og innsiden av leggen.Typiske symptomer ved denne tilstanden er redusert strekkeevne i kneet, og svekket knerefleks. Du kan også miste følelsen på forsiden av låret og leggen.

Hva forårsaker skade på femoralisnerven?

Denne nerven kan skades ved bekkenbrudd, lårbeinsbrudd og skader hvor hofta kommer ut av ledd. Skade av denne nerven er med andre ord vanligvis en følgeskade etter kraftige traumer, som for eksempel ved bilulykker og lignende. Behandlingen vil bli foretatt og fulgt opp av en ortopedisk kirurg.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.