Essensiell tremor - pasientinformasjon

Hva er essensiell tremor?

Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving (tremor) av hender, og i noen tilfeller også av hodet. Skjelvingen er vanligvis fraværende i hvile, men blir tydelig ved aktivitet, f.eks. når armer og hender holdes ut fra kroppen. Skjelvingen forverres ved opphisselse, engstelse, fysisk tretthet eller forsøk på å holde kroppsdelen i en bestemt stilling - f.eks. det å holde et fullt glass i hånden. Lidelsen starter oftest hos voksne, men kan vise seg allerede i barneårene. Tilstanden er vedvarende og blir gjerne langsomt mer plagsom med årene. De fleste med essensiell tremor har beskjedne plager, men enkelte er så besværet at det skaper problemer eller forlegenhet i arbeid eller andre situasjoner. Inntak av alkohol gjør ofte skjelvingen mindre fremtredende. Tilstanden er ikke uvanlig. I studier har forskere i forskjellige land funnet forekomst hos 0,5-4,0%, men bare i underkant av 0,5% er vesentlig hemmet av tilstanden. I Norge regner vi at forekomsten er ca 0,5%, som tilsvarer 5 tilfeller per 1.000 personer.

Hva forårsaker essensiell tremor?

Årsaken til tilstanden er ukjent. Arvelige faktorer spiller en rolle, men det er ikke funnet noen entydig genfeil som gir den fulle forklaringen. Hos ca. 40% opptrer sykdommen uten at det foreligger andre tilfeller i familien. Man vet at symptomene skyldes en feilfunksjon i noen nervesentra i hjernen, men ikke årsaken til feilfunksjonen.

Hvordan diagnostiseres tilstanden?

Mange har så beskjedne plager at de ikke søker lege. Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og observasjoner av skjelvingen, hvordan den arter seg og når den kommer. I mange tilfeller er diagnosen åpenbar fordi det er liknende tilfeller i familien. Det finnes ingen blodprøver eller røntgen-funn som er typiske for tilstanden.

Hvordan behandles essensiell tremor?

Målet med behandlingen er å redusere skjelvingen, som kan være svært plagsom. Det finnes imidlertid ingen behandling som helbreder tilstanden. For å minske skjelvingen kan man lære seg forskjellige avspenningsteknikker som kan være til hjelp. Det kan også lindre plagene å bruke en vekt som er festet på håndleddet. Kaffe forverrer plagene, og reduksjon av kaffedrikking kan lindre hos noen. Førstevalget blandt medisiner er såkalte betablokkere, f.eks. propranolol. Dette er egentlig en hjertemedisin, men den demper skjelvingen hos ca. 70% av pasientene med essensiell tremor. Medisinen er ikke farlig å bruke selv om man ikke har hjertesykdom. Ofte må du i samråd med legen din prøve deg frem litt før du finner den beste dosen. Mange blir godt hjulpet av denne medisinen, men ikke alle. Noen opplever god virkning i starten, men kan på lengre sikt oppleve at virkningen fortaper seg. En rekke andre medisiner er blitt utprøvd i forskningstudier, men stort sett er virkningen for dårlig. Beroligende medisiner viser i studier dårlig effekt over tid, men kan for enkelte være til hjelp i spesielle situasjoner der det er viktig å dempe skjelvingen. Husk imidlertid at slike midler er vanedannende, og egner seg derfor kun for bruk i et kortere tidsrom. I uttalte tilfeller, der skjelvingen går ut over livskvalitet, og medikamentell behandling er mislykket, kan kirurgisk behandling vurderes. Den kirurgiske behandlingen består av en elektrode som opereres inn i hjernen i området hvor skjelvingen dannes. Ved elektrisk stimulering av elektroden kan skjelvingen effektivt dempes. Metoden kalles dyp hjernestimulering, og utføres i Norge bare ved Rikshospitalet.

Hvordan er langtidsutsiktene?

Sykdommen er kronisk, og man må forvente at skjelvingen varer livet ut. Tilstanden kan være både plagsom og hemmende. Men det finnes medisiner som kan lindre, og operasjon er også et alternativ. Det er viktig å være åpen om situasjonen, slik at man slipper å stresse med å forsøke å skjule plagene overfor andre hele tiden.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.