Epilepsi diverse pasientinformasjoner

Link til Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi og mestring (engelsk): http://www.bit.ly/SSEengelsk

Undervisningsside om epilepsi: www.oslo-universitetssykehus.no/sseundervisning

Film om epilepsi:

  • Norske episoder: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqbpeSnm04VJc5d7LoYjpSsAfilMr9gw
  • Engelske episoder: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqbpeSnm04Ue762RsvkPli8i0zgQ-fZ_

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.