BPPV pasientinformasjon (NEL)

Hva er benign paroksysmal posisjonsvertigo?

Dette er en tilstand som kalles BPPV, som er forkortelse for benign paroksysmal posisjonsvertigo. Direkte oversatt betyr dette godartet (benign), anfallsvis (paroksysmal), stillingsavhengig (posisjons) svimmelhet (vertigo).

Sykdommen er forholdsvis vanlig, og kan ses hos yngre og middelaldrende. Gjennomsnittsalderen for dem med sykdommen er likevel 60 år og 2 av 3 er kvinner.

Hva forårsaker sykdommen?

Grunnen til at enkelte utvikler denne tilstanden er noe usikker, men man antar det oppstår en form for aldersforandringer i balanseorganet i det indre øret. Balanseorganet består av tre bueganger som står vinkelrett på hverandre. Inne i buegangene flyter en væske (endolymfen). Når vi snur og vender på hodet, vil disse bevegelsene registreres i form av bølgebevegelser i buegangene, og det sendes meldinger inn til hjernen om hvilken posisjon hodet står i.

Ved BPPV har det dannet seg små partikler ("stener"/krystaller/otolitter) inne i buegangene. Når vi beveger på hodet, vil disse partiklene kunne forflytte seg og det oppstår bølgebevegelser i endolymfen inne i buegangen. Slike bølgebevegelser mener man er årsaken til at det oppstår plutselige anfall med svimmelhet. En svimmelhet som arter seg på samme måte som når man kjører karusell.

Det er mulig at hodeskader og andre sykdommer i det indre øret (vestibularisnevritt, labyrintitt og Menières sykdom) kan bidra til å utløse denne tilstanden.

Hvordan stilles diagnosen?

Typisk for denne tilstanden er anfall med kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet. Ofte oppstår det når man snur seg i sengen, eller når man setter seg opp fra sengen. Svimmelheten kan være svært uttalt, og beskrives ofte som karusellfølelse. Anfallene varer som regel 10-30 sekunder, noen ganger opptil 2 minutter. Dersom man utløser flere anfall etter hverandre vil anfallene som regel avta i styrke. Under anfallene er det vanlig med ufrivillige bevegelser av øynene. Dersom du lukker øynene kan plagene bli mindre.

Ved en legeundersøkelse kan diagnosen bekreftes ved at legen kan fremkalle det typiske anfallet ved å foreta en stillingstest. Dette utføres ved at du legges hurtig ned med hodet vridd til siden, mens legen kontrollerer om dette utløser ufrivillige bevegelser av øynene sammen med at du opplever svimmelhet.

Hvordan behandles tilstanden?

Det er kanskje ikke nødvendig med noen behandling, fordi plagene erfaringsmessig er av forbigående art. Men dette kan ta noe tid. Siden behandlingen er enkel og kan utføres av legen din der og da, er det verd å forsøke Epleys manøver.

Epleys manøver innebærer at du sitter på undersøkelsesbenken med hodet vridd til den ene siden. Deretter legges du raskt ned med hodet utenfor benken. Legen holder hodet ditt. Etter et halvt minutt vrir legen hodet ditt til motsatt side. Etter et nytt halvminutt ruller du deg over på siden mens hodet fortsatt er vridd ca. 45°, og hodet vil da være vendt mot gulvet. Denne manøveren gjentas om nødvendig flere ganger til svimmelheten er borte. Avhengig av om det er buegangene i høyre eller venstre indre øre som er rammet, skal hodet ditt være vridd mot samme side idet man starter manøvren.

Kvalmestillede midler kan benyttes i en periode med særlig sterke plager.

Hjemmeøvelser

Dersom behandlingen ikke er helt effektiv, eller plagene kommer tilbake, kan du i forståelse med legen på egenhånd forsøke følgende hjemmeøvelser - se video (www.nhi.no)

  1. Sitt på sengekanten, gjerne slik at føttene er i kontakt med golvet. Drei hodet 45 grader til høyre side
  2. Legg deg raskt ned på din venstre side, mens du holder hodet i samme stilling. Området bak ditt venstre øre vil da ligge ned mot senga. Hold denne stillingen i 30 sekunder
  3. Sitt opp og bli sittende i 30 sekunder
  4. Drei deretter hodet 45 grader til venstre. Legg deg så raskt ned på sengen på din høyre side, slik at området bak ditt høyre øre ligger ned mot sengen. Hold stillingen i 30 sekunder
  5. Sitt opp og bli sittende i 30 sekunder
  6. Gjenta dette slik at du til sammen legger deg ned minimum 6 ganger til hver side

De fleste vil merke at svimmelheten avtar for hver gang. Effekten vil øke dersom dette gjentas. Forsøk gjerne å gjøre en slik øvelse med 6 repetisjoner minst 3 ganger daglig. Fortsett med dette så lenge du er plaget med svimmelhet.

Hvordan er prognosen?

Hos de fleste er dette en tilstand som går over av seg selv etter uker eller noen måneder. Enkelte kan imidlertid få mer langvarige plager. Det er også ganske vanlig at plagene kommer tilbake gjentatte ganger, men med langvarige gode perioder i mellom.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.