Atypisk Parkinsonisme - pasientinformasjon

Pasienter med Atypisk parkinsonisme får ofte først diagnosen Parkinsons sykdom og prøver behandling med medisiner mot denne sykdommen (Levodopa). Når det viser seg at medisinene har dårlig effekt, får pasienten etter en tid med uvanlig forverring en ny diagnose. De forskjellige variantene av Parkinson pluss er:
MSA: Multippel System Atrofi
PSP: Progressiv Supranukleær Parese
CBD: Cortico Basal Degeneration
DLB: Demens av Lewy-Body typen.

Felles for disse er at alle typer parkinson medisiner har liten effekt

Multippelsystematrofi (MSA)

MSA er den vanligste av Parkinson pluss-tilstandene. Tilstanden affiserer i tillegg til basalganglier også andre deler av hjernen. Hvilke deler som er affisert, avgjør hvilke symptomer som er dominerende.

MSA-c er en variant der cerebellum (lillehjernen) er affisert og dermed får pasienten ukontrollerte og oppstykkede bevegelser. Denne tilstanden er også kalt olivo-ponto-cerebellar degenerasjon.

MSA-a der a’en er uttrykk for affeksjon av autonome (ikke viljestyrte) systemer. Denne varianten ble tidligere kalt Shy-Dragers syndrom, og symptomene rammer spesielt blodtrykksreguleringen.

MSA-p er en variant der spesielle nervebaner er angrepet, og symptomene likner Parkinsons sykdom, med mye stivhet og ubevegelighet i musklene, men lite skjelving. Tilstanden er tidligere kalt striatonigral degenerasjon og p’en henviser til Parkinsons sykdom.

Progressiv Supranucleær Parese (PSP)

PSP likner veldig på MSA-p med mye stivhet, ubevegelighet, men har lite skjelving. Pasienter med PSP er mye plaget av falltendens, spesielt bakover, også tidlig i sykdommen. Demens er vanlig og de får problemer når de forsøker å rette blikket nedover.

Cortico Basal Degenerasjon (CBD)

CBD starter ofte med stivhet, redusert finmotorikk og bevegelseshemming i en arm, sjeldnere et bein. Sykdommen utvikler seg gjennom 2-7 år med gradvis forverring og evt. involvering av andre lemmer. Et vanlig problem er en økt falltendens og problemer med fortauskanter eller trapper. Etterhvert får pasienten større gangvansker. Sykdommen kan også starte med demens eller med fenomenet "alien limb" (en følelse av at en arm eller et bein ikke tilhører en selv).

Lewylegeme demens (LBD)

LBD er en tilstand med demens og stivhet. Demens er et tidlig symptom, og det er typisk at pasientens kognitive status svinger (hallusinasjoner, redusert hukommelse, konsentrasjonsevne og psykoser). Effekten av levodopa er mindre god enn ved Parkinsons sykdom. Pasienter med LBD er ofte overfølsomme for medisiner mot psykoser (nevroleptika).

Norges Parkinsonforbund

Landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med Parkinsons sykdom, parkinsonisme og deres pårørende. Norges Parkinsonforbund har også fått midler til å danne et kontaktnettverk for pasienter med Atypisk parkinsonisme/Parkinson pluss. Forbundet driver et omfattende opplysnings- og informasjonsarbeid om diagnosen, og om hvordan man kan leve best mulig med en alvorlig kronisk nevrologisk lidelse.
Forbundets hjemmeside: www.parkinson.no
Adresse: Norges Parkinsonforbund Karl Johansgate 7 0154 Oslo
Tlf: 22 00 83 00
Fax: 22 00 83 01
E-post: post@parkinson.no

Parkinsontelefonen: er en hjelpetelefon som besvares av skolerte likemenn med parkinsons sykdom eller pårørende. De kan ta imot spørsmål om sykdommen alle hverdager mellom 10-16. Tlf: 22 00 82 80

Kilder

Norges Parkinsonforbund


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.