Hopp til hovedinnhold

Alzheimers sykdom - informasjon til pasient og pårørende

Sist revidert:


Hva er Alzheimers sykdom?

Hva er årsaken til Alzheimer sykdom?

Stadier av Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom med mild kognitiv svikt

Alzheimers sykdom med demens

Hvordan stilles diagnosen?

Medisinsk behandling

Hva nå?

Behov for mer hjelp

Å være sammen med andre

Nedtrapping av arbeid

Aktivitet og daglige gjøremål

Familie og parforholdet

Hvem kan kontaktes?

Nyttige lenker