Akustikusnevrinom - pasientinformasjon

Akustikusnevrinom er en godartet svulst på hørselsnerven inne i det indre øret. Beliggenheten byr på utfordringer i behandlingen, der man i noen tilfeller velger å observere tilstanden, men de fleste ender opp med å bli operert. Behandling med gammastrålekniv er å foretrekke, men ikke alltid et alternativ.

Hva er akustikusnevrinom?

Akustikusnevrinom er en godartet svulst som vokser ut fra hørselsnerven. Selv om svulsten i seg selv er godartet, det vil si at det ikke er kreft, er plasseringen slik at den kan skade hørselsnerven og strukturer i hjernestammen eller lillehjernen om den vokser seg for stor.

Akustikusnevrinom er en sjelden svulsttype og det er ca. 70-100 nye tilfeller per år i Norge. Fordi det er en sjelden og vanskelig tilgjengelig svulst, har man i Norge sentralisert behandlingen av slike svulster. Haukeland sykehus fikk i 2012 rollen som nasjonalt kompetansesenter for akustikusnevrinom.

Årsaken til at slike svulster oppstår, er ikke klarlagt.

Hvilke symptomer gir svulsten?

Det vanligste første tegnet på sykdommen er økende hørselstap på det ene øret. Etter hvert kan man også bli sjenert av øresus og svimmelhet. Akustikusnevrinom kan også gi seg til kjenne ved at det påvirker andre organer enn ørene. Gjennom å trykke mot strukturer i hjernestammen eller lillehjernen kan man oppleve plager som varierer fra dobbeltsyn til personlighetsendringer.

Hvordan diagnostiseres tilstanden?

Sykehistorien din kan gi mistanke om denne sykdommen. Videre vil din beskrivelse av hvor hurtig symptomene oppsto, hvordan de arter seg, om du har vært utsatt for støy eller hodeskader, og hvorvidt du har andre symptomer fra hoderegionen, være viktige faktorer.

Legen vil undersøke øre, nese, hals og øyne, samt gjøre en hørselstest. Avhengig av resultatet av de nevnte undersøkelser kan det være aktuelt å henvise deg til en øre-nese-hals-spesialist.

Øre-nese-hals-legen vil gjøre mer omfattende undersøkelser av hørsel, balanse, koordinasjonsevner, hjernenerver. Ved uklare funn vil legen henvise deg til en spesialavdeling på et sykehus for videre utredning.

På sykehuset vil testene bli enda mer raffinerte. Den mest avgjørende undersøkelsen er MR, som kan diagnostisere svulster helt ned til 1-2 mm i diameter. Et alternativ kan være CT-undersøkelse.

Hvordan behandles akustikusnevrinom

Behandlingen er enten observasjon, bruk av strålekniv eller kirurgi.

Små svulster som gir lite plager, vil man som regel observere, særlig hos eldre personer. Et inngrep kan gjøre større skade enn gavn. Slike pasienter må følges opp med regelmessige kontroller hver 6.-12. måned. MR-bilder vil være avgjørende for å avklare om svulsten vokser og om aktiv behandling skal settes inn.

Strålekniv er en strålemetode. Dette er en behandling hvor man kan innstille en "strålekanon" slik at stråledosene treffer svulsten og minst mulig av vevet omkring.

Særlig dersom svulsten er stor er kirurgi det beste alternativet for å få fjernet den. Man benytter seg av såkalt mikrokirurgi. For å nå inn til svulsten må man lage en liten åpning gjennom hodeskallen. Behandlingsmulighetene er flere, og hvordan svulsten skal håndteres må vurderes nøye. Haukeland Universitetssykehus i Bergen har status som nasjonalt kompetansesenter for aktustikusnevrinom, og er derfor best egnet til å rådgi angående behandling. Det kan for eksempel være aktuelt å fjerne selv små svulster ved uttalt svimmelhet.

Hvordan er sykdommens forløp?

Utfallet av sykdommen er avhengig av størrelsen på svulsten. Dersom svulsten er liten, er prognosen meget god. Ved større svulster vil utfallet være positivt i 95% av tilfellene.

Tilstanden må som regel behandles, noen ganger etter en kortere eller lengre observasjonsperiode. Dette skyldes at svulsten ligger inne i kraniet, som ikke kan utvide seg. En stor svulst vil derfor øke trykket inne i kraniet, og den kan forskyve eller trykke på andre strukturer som ligger der.

Operasjonen kan føre til skader på ansiktsnerven (n. facialis) som forsyner ansiktsmusklene, fordi den ligger tett opp til hørselsnerven. Dette gjør at noen får lammelser i disse musklene etter inngrepet, man kan bli skjev i ansiktet.

Hvordan er prognosen?

Moderne diagnostikk og behandling har bedret utsiktene dramatisk for pasienter med akustikusnevrinom. Det er viktig å komme til et senter med betydelig erfaring og ulike tilbud av behandling, og dette senteret befinner seg i Bergen. Prognosen er avhengig av svulstens størrelse.

Lykkes kirurgene med å fjerne svulsten i sin helhet, er det nesten ingen som får tilbakefall. Klarer man ikke å fjerne hele svulsten (ofte fordi man forsøker å unngå skade på ansiktsnerven), så får ca. 15% senere tilbakefall.

Livskvaliteten er for de fleste god etter behandling. Hørselstap, eventuell ansiktslammelse og ustøhet, kan forringe livskvaliteten. Et flertall kan gå tilbake til arbeid etter 3-6 måneder etter behandling.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.